slideshow slideshow slideshow

Povijest

Od osnutka Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vidovec 1890. godine do danas

Tradicija vatrogasnog djelovanja na vidovečkom području izrazito je jaka i seže u pretprošlo stoljeće do davne 1890. godine kada žitelji Vidovca utemeljuju DVD-o, s načelima dobrovoljne aktivnosti i samoorganiziranosti građana na ostvarivanju humanih ideja, te međusobne pomoći u borbi protiv požarnih i drugih elementarnih opasnosti na području općine.


U tadašnjem " Varaždinskom viestniku " br. 29 od 23. kolovoza 1890. godine objavljen je članak pod naslovom " Ustrojenje vatrogasnoga družtva " u Vidovcu kraj Varaždina dne, 13. kolovoza 1890. Iz teksta je vidljivo da je DVD osnovano zaslugom

Dragutina pl. Markovića, te da se isto odmah konstituiralo i započelo radom. Izabran je privremeni odbor, a za prvog predsjednika predložen je Dragutin pl. Marković. Ovaj je odbor sastavio " Pravila društva " koja su pročitana i prihvaćena na sjednici 10. kolovoza 1890. godine.
Iz dokumentacije je vidljivo da su " Pravila društva " upućena Visokoj kraljevskoj zemaljskoj vladi u Zagreb da ih potvrdi. Kako dugo je trajao cijeli postupak u vezi potvrđivanja Pravila DVD-a Vidovec za sada nije poznato. DVD-o nastavilo je s radom i to na prijedlog Camila baruna Jordisa, te je njegovim nastojanjem društvo snabdjeveno sa svim potrebnim spravama. Isto tako u Izvješću o javnoj upravi u Županiji varaždinskoj za 1909. godinu nalazimo vrijedne podatke o radu DVD-a, pa ćemo spomenuti te nadasve agilne i plemenite ljude. Bili su to: g. župnik Karlo Zabavnik, mjesni učitelj Praunsperger, upravitelj općine Vatroslav Puclin, Natalija barunica Jordis rođena Kusserich, vlastelinka u Vidovcu poznata kao dobročiniteljica vidovečkih vatrogasaca.

Od 1910. godine moguće je pratiti podatke za Društvo u potpuno sačuvanoj društvenoj arhivi, dosta je skromna i odnosi se na 4 knjige:

Knjiga zapisnika sjednica DVD-a Vidovec od 19. lipnja 1910. do 30. kolovoza 1935.god.
Knjiga zapisnika sjednica DVD-a Vidovec od19. siječnja 1936. do 15. kolovoza 1947. god.
Matična knjiga DVD-a Vidovec od 1916. - 1972. god.
Knjiga zapisnika sjednica DVD-a Vidovec 1960.-1984. god.


Sačuvanim originalnim računom iz 1908. godine saznajemo da je Društvo nabavilo nove vatrogasne sprave ( štrcaljku proizvedenu u Češkoj ) kod Zastupstva tvornice Smekal u Zagrebu.

U to vrijeme prateći pisane dokumente DVD-a Vidovec vidljivo je da se velika pažnja poklanja vatrogasnom informiranju i praktično - stručnom osposobljavanju članstva. Potrebno je spomenuti da je za ovaj period sačuvana dobra pisana Društvena arhiva kao: bilješke o zabavama, evidencija održanih vježbi, statistika požara, kupuje se i obnavlja vatrogasna oprema, plača se članarina vatrogasnoj zajednici, a vidljivo je da Društvo češće dobiva novčane doprinose, u čemu treba pohvaliti višegodišnjeg Predsjednika Društva baruna Camila Jordisa i njegovu suprugu Nataliju.

Godine poslije I. svjetskog rata obiluju važnim podacima za ovo Društvo, dolazi do kadrovskih promjena, počinju pripreme za gradnju penjačkog tornja ( 1921.g. ), u vrijeme Velikog tjedna svake godine točnije na Veliki petak i Veliku subotu do Uskrsnuća članovi Društva drže počasnu stražu uz Božji grob ( običaj obnovljen 1992/93. god. ), društvu pristupaju novi članovi, osnutkom " glazbenog zbora " ( 1926. godine - kupljeno dvanaest glazbenih instrumenata ) ostvaruje se davni san i želja svih članova i prijatelja ovoga društva.

Nadaleko poznata limena glazba DVD-a Vidovec

U to vrijeme rad DVD-a odvijao se nesmetano i normalno, što znaći da su održavane vježbe, društveni sastanci, proslave, godišnjice i javne vježbe. Predsjednik Društva Radovan pl. Kukuljević upoznaje članove s novim zakonom. Ratno razdoblje II. Svjetskog rata donosi korjenite promjene u Društvu, djelovanje je ograničeno, oprema je uništena ili upotrijebljena u ratne svrhe, a ponegdje i opljačkana. Od redovite sjednice DVD-a 25. veljače 1941. nema zapisnika sve do 25. ožujka 1946. godine. Odmah nakon rata započela je obnova vatrogastva na području općine Vidovec, iste godine Društvo se brojčano popunjava s 19 novih članova. Ovo je period kad Društvo trudom, zalaganjem i svestranim radom postiže zapažene rezultate. U radu DVD-a Vidovec aktivno je djelovala i ženska ekipa kao vatrogasni pomladak. Osnovana je 1965. godine i aktivno djeluje sve do 1980/81. godine, pod stručnim vodstvom komandira Franje Salopeka. 1968.godine osnivaju se požarni centri, a u novonastalom Požarnom centru Vidovec nalaze se sljedeća DVD-a:
  • Vidovec ( 1890. )
  • Gojanec ( 1952. )
  • Nedeljanec ( 1953. )
  • Tužno ( 1934. )

Ispumpavanje bunara 1960.g-Ivan Košić(Cargovec),Zdravko Cafuk(Šijanec),Ivan Kovačić(Šijanec),Franjo Banek(Papinec)

U nekoliko narednih godina Društvo postiže zapažene rezultate, nabavlja se i dopunjuje društveni inventar, kupuje se građevni materijal, članstvo dobiva 38 novih odora, 20 šapki i dr. Značajna godina za članove DVD-a Vidovec i cijelog mjesta bila je 1984/85. kad se pristupa adaptiranju već trošne zgrade Vatrogasnog doma. U pomoć priskaču svi: radni ljudi Mjesne zajednice, mještani, vatrogasci i ponovo zajedništvo i sloga daju svoje rezultate.

Asfaltira se vatrogasno dvorište, uvodi centralno grijanje u dom, nabavlja se električna sirena i ostalo. Zbog rata i ratnih opasnosti u našoj domovini 1990. godine i drugih objektivnih razloga, proslava 100. obljetnice DVD-a Vidovec održana je 1993. godine. Društvu je u bogatom i raznolikom programu predana NOVA ZASTAVA, koju je poklonilo POGLAVARSTVO ŽUPANIJE VARAŽDINSKE, a izrađena je u zanatskoj radnji ERCIGOJ u Ljubljani. Tom je jubileju Posvećena i publikacija " Povijesni razvoj vatrogastva vidovečkog kraja 1890. - 1993. " autorice Biserke Vlahović. Kroz stotinu godina djelovanja

DVD i danas ulaže velike napore u razvoju samog društva kroz brigu o društvenoj imovini, stručnom osposobljavanju svoga članstva, obilježavanju raznih jubileja i proslava, a sve u cilju poboljšanja kvalitete života sumještana Općine Vidovec. Jedan od najvećih, najvrjednijih rezultata je taj, da je vatrogastvo u vidovečkim obiteljima nasljedno, prenosi se s koljena na koljeno, ponos je i tradicija vatrogastva vidovečkog kraja.

Svi ovi navodi neka budu poticaj i putokaz budućim generacijama vidovečkih vatrogasaca na kreiranju kvalitetnijeg i humanijeg odnosa čovjeka prema čovjeku, plodnijem i svestranijem djelovanju Društva.

IZVORI I LITERATURA
Povijesni razvoj vatrogastva vidovečkog kraja ( 1890. - 1993 )( autorica Biserka Vlahović )
Arhiva i dokumentacija DVD-a Vidovec


Poznata je vezanost vatrogasaca za svoga zaštitnika sv. Florijana, te smo stoga ponosni što u našem kraju (Cargovec) imamo
i kapelicu koja od 1880.g nosi ime sv. Florijana.
Svake godine u svibnju kod kapelice se slavi dan sv. Florijana uz misu kojoj uz velik broj mještana prisustvuju i vatrogasci naše VZO Vidovec.


vatrogasci kod svete mise (kapelica sv.Florijana Cargovec)